Modzele

O zabiegu

Modzele są to zgrubienia warstwy rogowej naskórka, o ograniczonym kształtu i żółtawym zabarwieniu. Powstają na skutek stale powtarzającego się tarcia, ucisku na stawy, stosowaniem niewłaściwego obuwia czy nadmiernym usuwaniem naskórka. Zabieg polega na usunięciu i wypłyceniu zmian.

  • Cena zabiegu: 80 zł
  • Czas trwania: około 30 minut

Zadzwoń i umów wizytę